1.150.000 

Công suất bơm: 2.006 l / h;

– Điện áp: 220-240 V